Madis Vasser

Olen hariduselt eksperimentaalpsühholoog ja arvutiteadlane, kellest keskkonna-kriiside tõukel on saanud kliima- ja energeetikaekspert. Tegelen kolmel rindel:

Mets1) Süvakohanemine (Deep Adaptation) – nõustun analüüsiga, et kliimamuutustest tingitud ühiskondlik kollaps on kümnekonna aasta perspektiivis vägagi võimalik. Püüan algatada laiemat arutelu, milliseid küsimusi me peaks endilt küsima ning milliseid otsuseid tegema täna, et saabuvaid tagajärgi mingilgi moel leevendada.

2) Õiglane Üleminek (Just Transition) – kliimakriis on õigluse kriis, mille keskmes on fossiilkütused. Et Eesti energeetikasektori üleminek kütusevabale alternatiividele ei päädiks Ida-Virumaa regiooni sotsiaalse katastroofiga, otsin kõigi osapoolte jaoks õiglaseid lahendusi Eesti Rohelise Liikumise ridades.

3) Tasaareng (Degrowth) – Lõputu majanduskasv ei ole kooskõlas inimkonna ellujäämisega planeedil maa. Kohanemine ennustamatute oludega nõuab robustseid ja lihtsaid tehnoloogiaid. Üleminek kütusevabadele taastuvenergeetika lahendustele eeldab ka praeguse ületarbimise selget vähendamist. Tasaareng pakub majandusmudelit, mis selle kõige valguses suudab pakkuda ka senisest paremat elukvaliteeti. Tegelen selle mujal maailmas hästi tuntud lähenemise populariseerimisega ka Eestis.

Arvamusi:

“Kui lahendustest rääkides ei räägita ka üldisest tarbimise vähendamisest, siis ei räägitagi tegelikult lahendustest, vaid ärist nagu muiste”
– Aeg algatada kliimastreik (Raplamaa Sõnumid, 2019)

Kui teeme oma majanduse vähem intensiivsemaks, siis see on mitmes mõttes parem, sest inimesel on rohkem aega, kvaliteetsemad inimsuhted ning parem tervis […] Majandus oma algtähenduses on vahend, mis aitab paremini elada.
Ei pea elama ainult majanduse nimel.

– Tehnoloogia pole alati ainult roosiline tulevik, mis meid päästab (Postimees, 2018)

“On vastutustundetu teha Eesti üks suuremaid panuseid sellele, et küllap keskkonnatingimused halvenevad ja meie inimeste keskmisest kaks korda suuremat osa selles ei märgata. Seega, meil ei ole plaani, aga meil on skeem!”
– Millal algab tulevik? (Postimees, 2018)

“Alternatiivse elukorralduse väljatöötamisega tuleb tegelema hakata kohe praegu, isegi kui meie kohalik kliima ja eluks vajalikud taustsüsteemid aknast välja vaadates veel kuidagi toimivana näivad.”
– Tasaareng ehk Miks majandus ei pea kasvama (Müürileht, 2019)

Häid valikuid uue riigikogu jaoks laual ei ole – me kas muudame lähiaastatel oma elukorraldust märkimisväärselt ja loodame parimat või jätkame ambitsioonitult ja lukustame ennast kindlalt üha süveneva ökokatastroofi stsenaariumisse.”
– Loodus sureb viimasena (ERR arvamusportaal, 2019)

“Et käesolevat kriisi päriselt lahendama hakata, on tarvis kahte asja: esiteks kollektiivselt mõista, et ühiskondlik tellimus kasvujärgsetele positiivsetele alternatiividele on päriselt olemas. Selleks on praegu parim platvorm regulaarsed kliimastreigid. Teiseks peame selgesõnaliselt kokku leppima, millised neist uutest võimalikest radadest me üheskoos jalge alla võtame – näiteks kliimakriisi rahvakogu abil.”
– Kes tahab elada halvemini kui praegu? (Postimees, 2019)

“On selge, et me ei jõudnud siia punkti parimal võimalikul viisil, mis tagaks inimeste järk-järgulise ja õiglase ülemineku.Aga siia punkti me jõudma pidime,
nii et hoidkem nüüd oma positsioone!”

– Ei aima me keegi, mis ootab meid ees (Müürileht, 2020)

PS – Miks Madis “Mad” Vasser? Sest maailm vajab rohkem hulle ideid!

Panel 1

Kontakt

Eelistan üle kõige üht sisukat e-maili: madis.vasser@gmail.com