Tasaareng

Mis see on:

Tasaareng (Degrowth) seab kahtluse alla majanduskasvu ülemvõimu ning kutsub demokraatlikult juhitult vähendama tootmist ning tarbimist industrialiseeritud riikides, et saavutada keskkondlik jätkusuutlikkus, sotsiaalne õiglus ning heaolu (Demaria & Latouche, 2019: 148). Aastakümneid arendatud majandusmudel on Eestis alles viimastel aastatel tõsisemat kõlapinda leidnud, olles näiteks kesksel kohal Riigikogu juures töötava Arenguseire Keskuse raporti “Eesti regionaalse majanduse stsenaariumid 2035” tulevikuvisioonis Ökokogukondade Eesti. Sarnaseid põhimõtteid kajab ka Eesti Inimarengu Aruanne 2020 stsenaarium Isemajandav Eesti.

Minu seos:

2020 – Toimetaja, www.tasaareng.info portaal
2019 – Korraldaja, Majanduskriis ei ole tasaareng – häkime ökonoomikat!, Arvamusfestival
2018 – Osaleja, Kuues rahvusvaheline tasaarengu konverents, Malmö

Kontakt:

Toimetus@tasaareng.info

Valik seisukohti:

“Kliimamuutuste leevendamine paistab üldjoontes sõnades täna veel jätkuvalt prioriteetne. Küll aga lubab nt Euroopa Roheline Lepe ka jätkuvat majanduskasvu. Paraku ei ole võimalik süsinikuheitmeid ja majanduskasvu üksteisest lahti siduda.” – Müürileht, 23.04.2020

“Ühiskond võib võtta eesmärgiks energiatõhususe ehk raisata vähem, aga minna ka palju kaugemale ja hakata sihtima energia piisavust ehk üldse mitte raisata. Sellise mõtte tõid sajad süsteemimuutuste eksperdid välja oma avalduses «Euroopa vajab jätkusuutlikkuse ja heaolu pakti», kutsudes asendama pideva majanduskasvu ja ebavõrdsuse paradigmat uuega. See eeldab, et me läheme kaugemale praeguse süsteemi peenhäälestusest.” – Postimees, 31.05.2019

“Majanduskasv, täpsemalt mõte lõpmatu majanduskasvu võimalikkusest [on keskkonnamure]. Kui keegi arvab, et see pole keskkonnateema, siis see arvamus ongi probleem.” – Postimees, 31.05.2019

“Alternatiivse elukorralduse väljatöötamisega tuleb tegelema hakata kohe praegu, isegi kui meie kohalik kliima ja eluks vajalikud taustsüsteemid aknast välja vaadates veel kuidagi toimivana näivad.” – Müürileht, 14.01.2019

%d bloggers like this: