Süvakohanemine

Mis see on:

Süvakohanemine (Deep Adaptation) on raamistik, mis erinevate teadusvaldkondade tulemustele tuginedes leiab, et kliimamuutustest tingitud ühiskondlik kollaps on lähikümnendite perspektiivis vägagi võimalik. Süvakohanemine kutsub algatama laiemat arutelu, milliseid küsimusi me peaks endilt küsima ning milliseid otsuseid tegema täna, et saabuvaid võimalikke katastroofilisi tagajärgi mingilgi moel leevendada. Sarnane termin ja uurimisvaldkond on ka kollapsoloogia (collapsology). Erinevalt tavalisest kohanemisest kliimamuutustega keskendub süvakohanemine suurematele ja järsematele ühiskondlikele muutustele ning ka antud teema keerulisele psühholoogilisele poolele.

Minu seos:

2020 Allkirjastaja, “International Scholars Warning on Societal Disruption and Collapse
2019 – Liige, Deep Adaptation Forum

Kontakt:

Madis.vasser@ut.ee

Valik seisukohti:

“kliimakriis nõuab süvakohanemist või tsivilisatsiooni krahhi” – 20midagi podcast, 14.12.2019

%d bloggers like this: