Õiglane üleminek

Mis see on:

Õiglane üleminek (Just Transition) taastuvenergiale ja kliimaneutraalsele majandusele tähendab, et sellest puudutatud inimestele on tagatud õiglane sissetulek ja soodsad tulevikuväljavaated. Eestis räägime õiglasest üleminekust peaasjalikult Ida-Viru piirkonnas põlevkivi kaevandamise ja kasutamisega seotud töötajate ja sellest mõjutatud kogukondade jaoks. Eestis algasid õiglase ülemineku arutelud 2019. aasta suvel keskkonnaühenduste Eestimaa Looduse Fond, Eesti Roheline Liikumine ja Keskkonnaõiguse Keskus eestvedamisel. Lisainfo: kliimadialoog.ee. Energeetikas laiemalt võtan sõna ka liigtarbimise vähendamise olulisuse ning potentsiaalsete mitte-lahenduste nagu suuremahulise biomassi põletamise või kohalike moodul-tuumajaamade riskide teemadel.

Minu seos:

2020 – … Liige, Ida-Virumaa maakondlik õiglase ülemineku platvorm ja riiklik õiglase ülemineku juhtkomisjon.
2018 – … Huvikaitse ekspert energeetika ja kliima alal, Eesti Roheline Liikumine, Projektid ” Kliimamuutus ja Eesti energiapoliitika: mõtestatud dialoogi loomine tulevikustsenaariumide teemal” (EUKI) ja “RegENERate: Mobilising Regions for Energetic Re-development and Transformative NECPs” (LIFE+).

Kontakt:

Madis@roheline.ee

Valik seisukohti:

“Ideaalne õiglase ülemineku plaan peaks kindlasti olema järkjärguline, mitte üleöö, mis oleks kõige halvem variant. Kahtlemata on tähtis koosloome. Kolmandaks on tähtis, et üleminek oleks rahaliselt kaetud. Ja lõpuks peab see plaan olema pikaajaline.” – Põhjarannik, 22.08.2020

“Valitsuse võimuses on selgelt otsustada, hiljemalt millal võiks põlevkivienergiast loobuda. Nii värske välismaise praktika analüüs Praxiselt kui ka teoreetilisem Tartu Ülikooli teadlaste töö on näidanud, et see samm on möödapääsmatu.” – Postimees, 31.07.2020

“Eesti Energia panustab pikaaegsetele trendidele, mis näitavad stabiilset ja kõrget õli hinda – selle varjus loodab meie riigiettevõte aga sisuliselt, et Euroopa kliimapoliitika põrub täielikult.” – ERR, 02.05.2020

%d bloggers like this: