Maa päev #51

15. aprillil 2021 oli mul au esineda riigikogu istungil ning esitada seisukohti teemal “Kliimaneutraalne Eesti 2035” (video). Kõne õnnestus hästi ning mitmed järgmised ettekandjad viitasid sellele korduvalt tagasi. Kuna olin ise puldis esimesena, ei saanud mina aga viidata ja rõhutada teiste esinejate mõtteid, kuigi oleks väga tahtnud. Teen seda siis nüüd tagantjärele istungi stenogrammi põhjal ja keskendun kliimapoliitika vanemteaduri Annela Anger-Kraavi poolt öeldud välja sõnumitele, kuna need vajavad minu hinnangul täna tulevikule mõeldes enim tähelepanu.

Tegelikult jälgis istungit lausa 95 rahvasaadikut. Autor: Erik Peinar

Esiteks hetkeolukorrast: “Oleme praeguseks põhjustanud soojenemise, mis on natukene üle 1 kraadi, Eestis on soojenemine juba 2 kraadi ümber ja kui me mõtleme Arktikale, siis juba 3 kraadi ligi. Ja tasakaalust välja viies kliimasüsteemi, ei tähenda see mitte kellelegi head.” Jah, kliimamuutuste mõjud ei jaotu ühtlaselt ja need ei oota viisakalt, kuniks meie oleme valmis neid vastu võtma. Kui mina 2018. aastal ennast kliimateemadesse sisse hakkasin lugema, sain teada erinevatest murdepunktidest, mis ühel hetkel võivad realiseeruda – näiteks jäävaba Arktika, Siberi igikeltsa sulamine või Amazonase vihmametsade pöördumatu muutumine. 2020. aastast võib juba leida uudislugusid kõigi nende probleemsete nähtuste reaalsetest ilmingutest. Prognoosist kusagil mudelis on saanud paar aastaga mõõdetav tõsiasi. Nagu tõdes ka Anger-Kraavi: “Iga aasta ja iga kord, kui need raportid välja tulevad, iga uus raport näitab pilti, mis on, ütleme niimoodi, vähem meeldiv.

Põlveotsa kritseldus võimalikust tulevikukliimast. “Holocene” märgib veidralt stabiilset perioodi alates viimasest jääajast,
mille jooksul on välja arenunud stabiilne ja meile hästi tuntud tsivilisatsioon. Autor: John Gowdy

Mida on vaja siis teha? “Kas Eesti peaks saavutama 2035. aastaks kliimaneutraalsuse? Põhimõtteliselt jah” ning  “On vaja palju pikaajalisemat visiooni kui kas kliimaneutraalsus 2035 või 2050.” Nagu Jevgeni Ossinovski instungi ajal teravmeelselt märkis, on valitsusel raskusi ka kaks nädalat ette näha, veel vähem siis 20-30 aastat või veel kaugemale. Majandusprofessor John Gowdy viitab oma eelmise aasta teadusartiklis samale probleemile, et lühike vaade nii suurele probleemile on üsna kasutu: “An evaluation of climate change risks that only considers the next 85 years [to 2100] of climate change impacts fails to provide essential information to stakeholders, the public and the political leaders who will ultimately be tasked with making decisions about policies on behalf of all, with impacts that will last for millennia.

Jooniseid ja lühendeid! AFOLU on põllumajandus, metsandus ja muu maakasutus. BECCS on bioenergeetika süsiniku püüdmine ja talletamine.

Olgu, peame tegutsema! Aga kuidas? Anger-Kraavi seletas riigikogu liikmetele väga lihtsalt lahti valitsustevahelise kliimapaneeli IPCC neli põhilist stsenaariumit, mainin nendest kahte eksreemsemat. “Esimene stsenaarium, mis oleks tegelikult kõige ideaalsem, on see, kui me kõik vähendame omaenda tegevusega ja eluga seotud emissioone. Siin on kaks poolt. Üks on meie teadlikud valikud panna tulesid rohkem kustu ja teine pool on see, et on tehnoloogiad, mis meid sellega aitavad” ja vastukaaluks “Neljas stsenaarium, kus me areneme edasi täiesti süsinikuintensiivselt, energiamahukalt ja siis loodame, et meil on mingid tehnoloogiad kusagil sajandi keskel, mis siis tõesti suudavad meie praeguse eluviisi ära kompenseerida.” Olles ise neil teemadel inimestega omajagu suhelnud, kalduvad paljud just neljanda stsenaariumi poole, sest selle käigus peaks kõige vähem tänast raiskavat ja reostavat elukorraldust muutma. Aga kas see on ka tegelikult tõenäoline asjade kulg? “Ma arvan, et mis on juhtunud, on see, et me ootame mingeid tehnoloogiaid, mis asja ära lahendaks, aga need tehnoloogiad on juba 50 aastat [väidetavalt kohe]olemas olnud. Ja need ei ole [ikka veel] siin.

https://sirp.ee/s1-artiklid/arvamus/tutvumine-tegelikkusega/

Seega, käitumuslikud muutused on paljude inimeste (sh poliitikute) jaoks vastumeelsed, ning ainult tehnoloogilist võluvitsa ka ei paista. Mis siis üle jääb? “Me peame ka mõtlema kohanemisele ja peame mõtlema sellele, kuidas me aitame loodusel kohaneda.” Mõelgem siis süvitsi ka selle peale tänasel rahvusvahelisel Maa päeval nr 51. 

Reaalsuse taaskäivitamine

2016. aasta suvel oli terve Eesti haaratud Pokémon Go liitreaalsusmängu hullusesse. Kuid virtuaalsete koletiste püüdmise maania möödus pea sama kiirelt, kui tekkis. Hetkelisest ninapidi telefonis kõndijate (või jooksjate!) arvu kasvust tänavapildis kõrvale vaadates jäi meie ühine reaalsustaju siiski võrdlemisi sarnaseks sellega, mis ta oli varem. Liitreaalsus ei muutnud kasutajaid sõltlasteks ega imbunud meie juba niigi digitaalse igapäevaelu asendamatuks osaks. Seda vähemalt mitte veel praegu. Tänavu märtsi lõpus kinodesse jõudnud film “Valmistub esimene mängija” (samanimelise raamatu põhjal) tõstatab virtuaalsete reaalsuste võimalused ja ohus taas päevakorda. Režissöör Spielbergi filmidel lihtsalt on tavaks kultusklassikuteks saada. Kas linateose puhul on tegemist tõese ennustusega lähituleviku kohta või saaksime ja peaksime me midagi ümber kirjutama?

Täna ongi see homne, mille pärast Sa eile muretsesid

Filmi aineks oleva seiklusraamatu autor Ernest Cline püüdis ennustada tehnoloogia tulevikku. Tema 2011. aastal ilmunud romaan kirjeldab käimasoleva sajandi keskpaika, mil pea igaühel on olemas kõrgtehnoloogilised kuvarprillid ning nende kaudu ligipääs ühtsele digitaalsele universumile OASIS (tõlkes oaas). Selles virtuaalses reaalsuses saab teiste kasutajatega suhelda, mängida, õppida ja töötada, külastada ebareaalseid paiku ning kogeda uskumatuid seiklusi. Autori üllatuseks hakkas reaalne tehnoloogia selles suunas aga hüppeliselt arenema juba napp aastake hiljem, kui kümnete tuhandete tehnoloogia-entusiastide ukselävele jõudis esimene suhteliselt odav ja samas võimekas VR prillipaar.

Tänaseks on valdkond sealmaal, et miljonitel kasutajatel on võimalus proovida võrdlemisi ehedaid kogemusi, mis aju vähemalt lühiajaliselt veenvalt ära petavad. Mängijad reageerivad ja kiljuvad prillide sees nii, nagu viibiks nad tõesti päriselt kuristiku serval või elavate surnute keskel. Kuid mägedes käia või adrenaliinirohket sporti saab harrastada ka ilma virtuaalreaalsuseta – peame seda iseenesestmõistetavaks. Kuvarprillide läbi kogetu on hetkel pigem mõnus lühike ajaviide või uudishimu rahuldamine.

Käsitletav raamatu- ja filmireaalsus on 2045. aastaks aga jõudnud totaalsesse energia- ja keskkonnakriisi ning teose peategelase sõnul ongi virtuaalsus veel ainuke koht, kuhu üldse on mõtet minna, et igapäeva trööstitus unustada. Arvestade, kui ajaliselt mööda pani autor tehnoloogilise progressiga, kas peaksime ka oma füüsilise keskkonna osas veelgi ärevamaks muutuma?

Mõnuaine või mõjuagent

Üks ettekuulutus tuleviku kohta tuleb režissöör Spielberg’i antud intervjuust filmi reklaamklipis: “Meie majanduse alustalad on murenemas. On hea aeg põgeneda. Virtuaalreaalsusest saab super-mõnuaine.” Ka linateose peategelane tõdeb, et nähes kõikvõimalike suurte ja keeruliste probleemide kuhjumist, andis (vähemalt ühendriikide) ühiskond ühel hetkel alla ja toimus suur “väljaränne reaalsusest”. Tuleb nõustuda – valitsev majandusmudel lonkab juba praegu järjest tugevamalt ning tõesti, virtuaalreaalsus on isegi oma algelisel kujul vaieldamatult endassehaarav. Kuid kas seda tehnoloogiat peab kasutama ainult “põgenemiseks”, on küsitav.

Senises praktikas on kuvarprille ja kaasahaaravat sisu lisaks meelelahutusele edukalt katsetatud näiteks meditsiinis, hariduses, teaduses, arhitektuuris, inseneerias ja väljaõppes. Igas valdkonnas annab VR tehnoloogia reaalsusele juurde midagi, mis teiste lähenemistega jääb vajaka. Olgu selleks siis inimese tähelepanu hajutamine raviprotseduuridega seotud valult, väga abstraktsete teemade visualiseerimine õpilastele või prototüüpide ehitamine ilma materiaalsete kuludeta. Suurim osa VR arendusvaldkonna kapitalist liigub aga juba praegu meelelahutuslike mängude ja sotsiaalsete kogemuste valdkonnas. Inimesi eraldatakse reaalsusest, et neid siis uuesti virtuaalselt kokku viia. Siiski on meil nii arendajatena kui tarbijatena valida, millist (virtuaalset) reaalsust me pikemas perspektiivis tahame. Kas põgeneme või võimendame?

Pannes lõviosa panuseid ainult meelelahutusele, riskime raamatuski kirjeldatud “kadunud miljonitega” – generatsioonid inimesi, keda füüsilises maailmas toimuv enam eriliselt ei huvita, nii kaua kui digitaalne maailm sujuvalt ekraanil jookseb. Ja kui enam ei jookse, siis on tõenäoliselt juba nii kui nii hilja midagi ette võtta. Alternatiiv on aga kasutada seda sama võimast ja meeliköitvat virtuaalse reaalsuse meediumit, et avaldada miljonitele positiivset mõju – lasta oma mugavustsoon takerdunud inimestel kogeda ka elu kehvemat külge ja kultiveerida nii empaatiat, kujutleda jätkusuutliku tarbimisühiskonna tumedaid tuleviku-stsenaariume ja juba täna laual ootavaid lahendusi, pakkuda “asendusravi” raskekoelisele materialismile. Kui virtuaalses maailmas on pelga sõrmenipsuga võimalik omada ükskõik mida peale heade sõprade, paneb see ehk inimesi nägema, et parimad asjad elus ei olegi asjad?

Kuivõrd virtuaalreaalsuse valdkond tervikuna on veel lapsekingades ning sisuarendajad alles otsivad õhinal oma suuri projekte, on praegu parim aeg ühiskondlik tellimus häälekalt sisse anda. Vastasel korral teevad seda meie eest hoopis megakorporatsioonid ning lähtudes hoopis teistest huvidest. Tsitaat filmist: “Saame katta mängija nägemisväljast reklaamidega kuni 80%, ilma et see epiletsiahoogu esile kutsuks!”. Võib-olla peaks suurim VR keskkond olema hoopis vikipeedia, kus on täpselt 0 reklaami?

Valmistub esimene mängija

Meie silme all hakkab kuju võtma paralleelne reaalsus, mille aatomiteks on ühed ja nullid. Peame juba eos valmistuma küsima, kas kolime oma praeguse elukorralduse ühes iseenda ja kõigi probleemidega sinna lihtsalt ajapikku ümber (ja laseme reaalsetel probleemidel vaid kuhjuda) või mõtleme välja midagi jätkusuutlikumat? Me ei tohi hetkekski unustada, et ilma füüsilise keskkonnata ei saa olla ka virtuaalset ning teise reaalsusesse “põgenemine” on põhimõtteliselt võimatu, sest ükskõik kui ehe virtuaalne oaas on tegelikult alati vaid habras meelepete (miraaž) ja võlgneb oma olemasolu reaalsele maailmale ja selles toimetavatele inimestele. Kasutagem VR’i selleks, et me ei peaks tulevikus ainult VR’is elama.